Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Ryckim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” to Ośrodek Innowacji akredytowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Fundacja prowadzi działania w następujących obszarach: – zapewnienie przedsiębiorcom w regionie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych na każdym etapie rozwoju; – prowadzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych ; – tworzenie korzystnych warunków rozwoju drobnej przedsiębiorczości i zapewnienia w ten sposób nowych miejsc pracy w szczególności dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez realizację projektów o charakterze dotacyjnym; – organizowanie różnych form promocji przedsiębiorczości, w szczególności konferencji i spotkań, innych; – organizowanie i prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a w szczególności pomoc osobom poszukującym pracy, bezrobotnym, seniorom.