Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Ryckim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!
Stacja Demontażu Pojazdów 69, na podstawie decyzji Marsza≥ka Województwa Lubelskiego posiada uprawnienie do złomowania i demontażu pojazdów. Podstawą naszej działalności jest dbanie o dobro środowiska poprzez sukcesywne usuwanie z obiegu pojazdów, nie zdolnych do dalszego uczestniczenia w ruchu drogowym. Działając na podstawie ustawy o Ochronie Środowiska jesteśmy zobligowani do zbierania pojazdów, ich demontażu a następnie odzysku i przekazywania w bezpieczny sposób odpadów, powstałych przy kasacji tych że pojazdów.